Kinderen die floorball spelen, leren beter

Kinderen die floorball spelen, leren beter

Wat zijn de effecten van sport op de schoolprestaties van schoolkinderen?

Uit studies blijkt, dat schoolprestaties van leerlingen die meer actief zijn in de sport, gelijk bleven of verbeterden (Sallis J. M., 1999) (Shephard, 1997). Daarnaast tonen verschillende studies aan dat sporten het cognitieve functioneren positief beïnvloedt.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat fysieke activiteit de instelling tot leren, de algemene prestatiemotivatie, het zelfbeeld (Emmanouel, 1992) (Goni, 2000) (Sallis J. M., 1999), het zelfbewustzijn (Trembley, 2000), de schoolprestaties en de resultaten op cognitieve prestatietesten (Coe, 2006) (Dexter, 1999) (Fejgin, 1994) (Foeld, 2001) (Hanson) (Grissom, 2005) (Marsh, 2003) (Sabo, 1989) (Weinberg, 2000), de mentale fitheid en de schoolse discipline (Hervet, 1952) verbeteren.

Fysieke activiteit leidt – bij een adequate belasting dosering – tot een toename van de doorbloeding in verschillende delen van de hersenen. Dit leidt tot een grotere leerbereidheid, wat inhoudt dat er beter opgelet kan worden en de concentratie toeneemt (Dordel, 2003) (Metzler) (Raviv, 1990).

Benieuwd hoe floorball in dit plaatje past? Lees dan het volledige onderzoek over de belevingswaarde en fysieke intensiteit van floorball bij basisschoolkinderen in onze mediatheek.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Geef een reactie