Vitaliteit en floorball

Vitaliteit en floorball

In de week van de Werkstress, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vond 17 november 2015 de vierde Vitaliteitsbattle plaats met ‘Stressreductie door sport’ als thema. Deze vitaliteitsbattle word jaarlijks georganiseerd door stichting Sport en Zaken. Als partner van S&Z waren wij natuurlijk aanwezig om de twintig bedrijven in aanraking te laten komen met de sport floorball.

Naast het werken aan een vitaliteit plan kregen de deelnemers ook de mogelijkheid om actief bezig te zijn. Buiten stond een floorball veld zodat de deelnemers in hun lunch pauze de mogelijkheid hadden om de sport zelf te ervaren. Toen de eerste deelnemers langs het veldje kwamen, hebben ze meteen een stick gepakt en zijn begonnen te spelen. Tijdens een praatje met sommige deelnemers werd wel duidelijk dat velen floorball niet kennen of dat ze het ten minste nog niet eerder hebben gespeeld. Desalniettemin heeft bijna ieder team heel enthousiast en fanatiek gespeeld. Sommigen vonden het zelfs zo leuk dat ze voor én na het eten kwamen spelen.
Het was ons doel om te laten zien welke meerwaarde floorball heeft bij het reduceren van stress. We wilden laten laten zien wat floorball is en hoe leuk het is om deze sport te spelen. Later die dag zijn wij nog langs de vitaliteitsteams gegaan en hebben wat informatie uitgewisseld. Velen leken heel geïnteresseerd, ook omdat het bij het thema past en een goede mogelijkheid is om werkstress te verminderen.

Het belang van vitale medewerkers is groot om het verschil te maken op de arbeidsmarkt. Naast de lichamelijke effecten heeft het ook effecten op de inkomsten van een bedrijf. Wanneer werknemers wegens ziekteverzuim niet aan het werk kunnen, kost dit het bedrijf veel geld. Het grootste effect van floorball op werknemers is het verhogen van de vitaliteit. Vitaliteit is de mate waarin een werknemer krachtig en energiek is. Iedereen heeft belang bij een vitale leefstijl, zo ook werknemers bij bedrijven. Vitaliteit brengt namelijk een hoop positieve effecten met zich mee. Vitale mensen zijn:
*Meer tevreden met hun werk
*Vrolijker
*Positiever
*Creatiever

Floorball biedt diverse elementen om de vitaliteit van werknemers te bevorderen. Floorball is een sport met een matig tot zeer hoge intensiteit. In deze zeer toegankelijke en eenvoudig te spelen teamsport komen bovengenoemde elementen van vitaliteit duidelijk naar voren.
Floorball is een uitdagende, dynamische en laagdrempelige (makkelijk te spelen) sport. De hoge intenstiteit en tempo maken floorball tot een attractieve sport. Naast het bevorderen en stimuleren van de vitaliteit brengt floorball ook sociale aspecten met zich mee.

Het was heel leuk te zien hoe fanatiek en intensief iedereen aan het spelen was, maar daarnaast was het ook interessant te horen wat voor ideeën de teams voor hun stressreductie hadden. Sommigen hebben floorball ook benoemd in hun plannen en willen het graag in hun bedrijfsleven implementeren. Gezien het belang van bewegen en welke rol floorball hierin kan spelen, was het een geslaagde dag. Uiteindelijk heeft het bedrijf Macaw Nederland de clinic floorball gewonnen.

Tomke Meyer & Jorg Andree

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Geef een reactie