Dat Nederlanders steeds minder het belang van sport en bewegen inzien is algemeen bekend. Dit probleem wordt dan ook niet ontkent en verschillende organisaties en instanties proberen dit probleem aan te pakken. De categorie die hier het meeste last van heeft zijn de kinderen, deze krijgen vaak op school dan ook voorlichting over hoe ze gezonder kunnen gaan leven, maar vervolgens wanneer ze thuis komen wordt er niks meer gedaan met deze informatie. Dit is natuurlijk zonde want de kinderen zijn onze toekomst. De Floorball Academie Nederland wil stimuleren dat kinderen eigenaar worden van hun beweeggedrag en niet afhankelijk zijn van andere partijen.

straat

Het idee is dat kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om uit zich zelf te gaan floorballen, zelf teams oprichten en zelf een competitie organiseren. Zo kunnen kinderen zelf bepalen wanneer ze gaan trainen en waar. Hierdoor zijn kinderen niet alleen in beweging maar leren ze actie te ondernemen door een groep te vormen en te gaan trainen. Doordat ze zelf veel regelen (onder begeleiding) waarderen ze ook meer het belang van goed materiaal en zullen hier meer zorg voor hebben.

straat1

Om de kinderen te stimuleren te gaan floorballen creëren wij een samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportaanbieders. Deze personen spelen een belangrijke rol binnen het sportaanbod en moeten dus weten wat de mogelijkheden zijn rondom floorball. Wij bieden een compleet floorball educatie concept waarbij we toewerken naar een eindevenement in de wijk. Voor en door de bewoners! In elke wijk moet het mogelijk zijn om floorball (op straat) te kunnen spelen.