Floorball Academie Nederland werkt via het principe van een netwerkorganisatie. Het zoeken van nieuwe- en het behouden van samenwerkingsverbanden is van groot belang om te kunnen blijven bestaan als landelijk en regionaal kenniscentrum. De FAN werkt veel met vrijwilligers die allemaal hun eigen kennis hebben en geschoold zijn door de FAN. Voor elke vraag bekijken we welke ‘werknemer’ het best in te zetten is. Door deze methode te gebruiken blijft de toestroom van ‘nieuwe kennis’ intact.

De academies (Zuid, Midden en Noord) werken vanuit een eenduidig beleid met ieder hun eigen aanpak. Werknemers van de FAN krijgen veel vrijheid om te komen tot nieuwe initiatieven. Dit vertrouwen vergroot de empowerment van een ieder. Als organisatie stimuleren we informele bijeenkomsten waarbij we informatie delen. Zo blijven we op de hoogte van elkaars ontwikkelingen en scherpen we ideeën aan.

De FAN heeft als taak om haar klanten te adviseren, producten en diensten te ontwikkelen en het begeleiden van processen om sportontwikkeling te realiseren met een duurzaam karakter. De werknemers van de FAN stralen Nieuwsgierigheid uit, zijn Ondernemend ingesteld en willen Impact realiseren bij haar klanten.

Als jij je in dit verhaal herkent neem dan contact met ons op. Samen bouwen we verder aan een duurzaam sportbeleid.