‘Alles is Gezondheid’ en floorball

Floorball Academie Nederland heeft zich verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:

-het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;

-een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg;

-het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren.

Wij, Floorball Academie Nederland, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door onze activiteiten uit te voeren.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Geef een reactie