Lessenseries

Op dit moment bieden we lessenseries aan voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool en voor middelbare scholieren (VMBO, HAVO, VWO). Deze zijn gratis en voor iedereen te gebruiken.

Heb je een vraag met betrekking tot de werkgebieden van de FAN, neem dan contact met ons op.

Sport Educatie Unit Floorball – Basisonderwijs

Dit is het Sport Educatie Unit (SEU) document over de sport floorball. Dit document is ontwikkeld door Floorball Academie. De doelgroep is groep 5-8 van de basisschool.

Sport Educatie Unit Floorball – Voortgezet Onderwijs

Dit is het vervolg op bovenstaande document, maar dan gericht op het voortgezet onderwijs.

Lessenreeks Floorball – VMBO

Deze serie is een vervolg op bovenstaande document, maar dan specifiek gericht op VMBO-leerlingen.

Pilot Sportplein Groningen – Zelfregulatie in het vmbo

Onderzoek naar zelfregulatie in lessenreeksen floorball en judo op het VMBO. Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in hoeverre zelfregulatie een plek krijgt binnen de pilotlessen floorball en judo en evalueren hoe leerlingen en docenten de lessen ervaren.

Onderzoek: Wat is de belevingswaarde en fysieke intensiteit van floorball bij basisschoolkinderen van 10 tot 12 jaar?

Uit dit onderzoek blijkt dat de sport als zeer laagdrempelig wordt ervaren en dat bijna ieder kind veel succeservaringen heeft gekend tijdens de wedstrijden.