“Waarom doe je de dingen zoals je ze doet?”

“Waarom doe je de dingen zoals je ze doet?”

Met deze vraag ben ik de scholing voor clubtrainers van de NeFUB begonnen. “Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Wat is de essentie van je training en welke accenten staan in de training centraal?” Een thema met als insteek om trainers kritisch te laten kijken naar de inhoud die ze aanbieden.

Oefenvormen of spelvormen bedenken is niet zo moeilijk. Op genoeg sites of een ander platform voor trainers kun je oefenstof/inhoud vinden. We verzorgen met elkaar vele trainingen waarbij meerdere inhouden centraal staan. De kunst is om als trainer de ‘essentie’ van de inhoud expliciet te maken om dit duidelijk te kunnen overbrengen aan je spelers. Binnen welk spelthema ben je bezig en welk accent leg je neer? Zodra je dit duidelijk maakt aan je spelers zul je merken dat het leerproces sneller zal verlopen. Er is meer aandacht/focus voor datgene dat aangeleerd wordt. Twee accenten meegeven is al genoeg en laat deze accenten steeds terug komen in verschillende vormen/activiteiten gedurende de training.

Daarnaast wil je dat spelers sneller de inhoud zich eigen maken waardoor de kwaliteit in een training omhoog gaat. Leer je spelers aan om ‘principes’ te herkennen binnen een accent dat je legt. Zodra ze deze principes gaan herkennen kunnen ze zichzelf en de andere gerichter gaan coachen en feedback geven. Een voorbeeld: We werken aan het spelthema ‘samen spelen en komen tot scoren’, waarbij het accent ligt op de passing zonder weerstand. Je wilt dat er strak over de grond gespeeld word en benadrukt dat de bal ‘laag’ moet blijven. De principes die je dan mee kan geven zijn bv: “Houd je stickblad gesloten en je onderste arm gestrekt bij het spelen.” Hierdoor maak je het expliciet voor de speler wat je bedoelt met ‘de bal laag houden.’

Door de spelers meer inzicht te geven in ‘principes’ of ook wel dominante handelingen genoemd, zul je merken dat het leerproces versneld en dat je als trainer niet alleen verantwoordelijk hoeft te zijn voor de coaching of het verzorgen van feedback. Leer je spelers aan dat zij hier ook een rol in hebben en je zult zien dat er een ander (leer)effect ontstaat. Jezelf steeds weer de vraag stellen: “Wat wil ik realiseren, wat is de essentie van deze inhoud en welke principes wil ik aanleren”, helpt jou en je spelers om te blijven groeien!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Geef een reactie