Living Lab For Life Skills

Sport is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Het is een onderdeel van onze samenleving geworden, dat enorm in ontwikkeling is. Van alle kanten wordt er getrokken aan het ‘merk’ sport en wordt het gezien als een krachtig middel en doel.

De motieven, die kinderen (en ouderen) hebben om aan sport te doen, verschillen. Juist deze verschillen in motieven om deel te nemen aan de sportmaatschappij en de persoonlijke ontwikkeling van een kind, vraagt een aanpak op maat, oftewel sporteducatie.

Binnen het Living Lab for Life Skills staat het kind (de burger) centraal en creëren we een ‘leer-experience’, die hierbij aansluit middels de methodiek sporteducatie. Door de kinderen eigenaar te maken van hun eigen ‘leefstijl’ en ze hier verantwoordelijkheid in te geven, dragen wij bij aan een proces, waarbij het kind zich een (school) leven lang kan ontwikkelen.

Sport, Ondernemerschap, Vitaliteit en Technologie zijn de thema’s die we met elkaar verbinden om in de regio Noord- en Oost- Groningen mensen in ‘beweging’ te brengen en zal bijdragen aan een actieve leer- en leefstijl. Partners als de HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) ondersteunen deze aanpak en zien de mogelijkheden om een beweging op gang te brengen.

Dit concept is nog in ontwikkeling en zal steeds concreter worden. Heb je zin om mee te bouwen neem dan contact met ons op.

“Wij brengen mensen in beweging en creëren persoonlijk ondernemerschap!”

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Geef een reactie