Sporteducatie floorball

Sporteducatie floorball

De afgelopen maanden zijn er met verschillende stakeholders van de floorball academie gesprekken gevoerd over het concept sporteducatie (zie ook blog “Living Lab for Life Skills”). Binnen een aantal weken zullen verschillende trajecten gaan starten waarbij we inzetten op een leerlijn van basisonderwijs t/m het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van het sporteducatie concept is om de doelgroep eigenaar te maken van een ontwikkeltraject. Dit traject start onder schooltijd met een lessenreeks floorball waarbij de leerlingen vanaf het begin gaan werken in teamverband. Met elkaar werken ze toe naar een eindevenement dat in school georganiseerd wordt. Daarnaast creëren we een naschools programma waardoor de leerling niet afhankelijk is van het schoolaanbod om de sport floorball te kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van schoolpleinen (i.s.m. Sepcourt) met multi-courts waardoor kinderen altijd kunnen sporten en het vormgeven van ‘schoolsportclubs’ waarbij de school meer verantwoordelijkheid geeft aan de leerling. De eindevenementen willen we laten organiseren door de leerlingen (MBO-VO-BO) onder begeleiding van studenten uit het HBO.

Dit is voor ons een ‘duurzaam sportconcept’. Duurzaam omdat we docenten/buurtcoaches scholen om de regie te kunnen neerleggen bij de doelgroep. Maak leerlingen weer eigenaar van het sportprobleem (b.v. het niet komen tot scoren, het organiseren van een sportdag) en help ze om zelf met oplossingen te komen waardoor het wel lukt. In ons concept krijgen leerlingen leskaarten mee die ze kunnen inzetten om zo zelfstandig te werken aan hun lesdoel. Zo kunnen ze in teamverband werken aan ontwikkelpunten die zij nodig hebben. Deze mate van zelfstandigheid, keuzes maken, samenwerken en doelen kunnen stellen gebruiken we om de ‘life skills’ van jongeren aan te spreken waardoor ze ook in de samenleving het verschil kunnen maken. Dat is de eerste aanzet om te komen tot een ‘Living Lab for Life Skills’.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Geef een reactie