De Floorball Academie Nederland heeft voor de verschillende doelgroepen in het onderwijs (BO/VO/VMBO/MBO) lessen ontwikkelt op basis van het sport educatie concept. Deze lessen hebben als doel om kinderen beter te leren spelen (eindspel) en dit zal altijd eindigen met een evenement in de klas, op school of in de wijk. Doordat leerlingen een compleet concept doorlopen zullen ze zich sneller identificeren met een sport. Het aanbieden van twaalf lessen, binnen dezelfde sportactiviteit, zal in ons onderwijssysteem niet snel voor komen. Vaak kiezen wij voor de breedte in ons sportaanbod waardoor er voor deze lessen gekozen is voor 4-8 aansluitende lessen. Het is aan de docent om hier een eigen invulling aan te geven binnen het vakconcept.

school

Het is belangrijk dat leerlingen de sport floorball echt beleven en daarom is er gekozen voor veel spelvormen en basisspelen als 2:2, 3:3 en 4:4. 
Zelfs de allereerste les zal bestaan uit een eindspel floorball. Zo zullen de leerlingen enthousiast worden gemaakt voor de sport (beleving) en kan er gelijk worden gekeken welke (sport) problemen er ontstaan tijdens het spel. Hier kan de docent op inspelen en dit gebruiken voor een vervolg. Daarnaast kunnen leerlingen een 1e nulmeting maken als team zodat ze gericht kunnen werken aan hun floorball ontwikkeling. 

De leskaarten kunnen worden gebruikt door docenten als begeleidingsinstrument. Het geeft richting aan de invulling van je lessen. De leerlingen werken vanaf de 1e les in vaste teams en zullen de lessen samenwerken om als team beter te worden.

Om kinderen beter floorball te leren spelen is het naast een actieve rol als speler ook goed om leerlingen in een andere rol te plaatsen. Dit vergroot het inzichtelijk leren (leerproces) en daarnaast krijgt de leerling een compleet beeld van de sport. Bewegen en regelen (ensceneren) vindt plaats in de rol van
speler/deelnemer en als scheidsrechter of coach. Het ervaren en goed kunnen toepassen van
die verschillende rollen is de essentie van een SEU. In ons onderwijssysteem krijgt het leren van leerlingen een steeds grotere mate van zelfsturing om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de veranderende (sport)maatschappij. Leerlingen moeten de tijd krijgen om ‘goed’ in aanraking te komen met een sport (floorball), om zo een doordachte keus te maken voor de toekomst. Op deze wijze worden ze voorbereid op een leven lang actief deelnemen aan de sportmaatschappij.

Kijk voor ons aanbod in onze Mediatheek.