Om het gedachtegoed van Floorball Academie Nederland vorm te geven heb je
gekwalificeerde en geschoolde docenten, buurtcoaches, trainers en sportcoaches nodig die hiermee kunnen werken en staan achter het concept ‘leven lang genieten van Floorball’. Door samenwerking verbanden op te zetten met verschillende stakeholders kunnen we expertise inzetten om tot succes te komen en investeren in goed opgeleid kader. Het doel is om tijdens een samenwerking op maat een opleidings traject op te zetten, waardoor de floorball kennis op de plek blijft en zich verder kan ontwikkelen in de regio waar de activiteiten plaats vinden. Wij positioneren ons bewust als kenniscentrum om zo te komen tot een duurzaam sportbeleid.

Scholing 200x200

Vanuit de FAN organiseren we zelf scholingen voor vakdocenten LO, buurtcoaches, combi functionaris en trainers/coaches maar daarnaast investeren we ook in een samenwerking met ROC’s en andere sportopleidingen. Zo verzorgt o.a. het Alfa college Groningen een niveau 3 opleiding waar onze trainers bij aan kunnen sluiten. Wij bewaken als FAN de floorball specifieke onderdelen en het assessment.

Vanaf seizoen 2013 hebben het CIOS Heerenveen, S&B Landstede Zwolle en het Alfa college te Groningen floorball opgenomen in hun curriculum. Binnen deze samenwerking stimuleren we de deelnemers om zich te kwalificeren tot sportleraar floorball niveau II.
Naast het opleiden van kader stimuleert de FAN dat er altijd een integratie is tussen de 3 pijlers. Zo willen we investeren in duurzame projecten binnen de gemeenten.