Stimuleren staat voor aansporen en prikkelen. Sportstimulering is daarom het geheel aan maatregelen waarmee mensen worden aangespoord en / of geprikkeld om te gaan sporten. Dit is het begin van een ‘leven lang genieten van Floorball’ en dus een belangrijke taak voor sportaanbieders binnen deze academies. Sport is belangrijk voor mensen en draagt bij aan het ontwikkelen van persoonlijkheid, het vormen van een zelfbeeld, het ontwikkelen van motorische, sociale en cognitieve vaardigheden en een persoonlijke leefstijl. Om mensen te stimuleren om floorball te blijven spelen kiezen we voor een aanpak waarbij het aanbod afgestemd is op de doelgroep. Dit vraagt van de aanbieders kwaliteiten om in te kunnen spelen op de verschillende behoeften. Floorball Academie Nederland is zich bewust van zijn rol in de maatschappij en wil hier een wezenlijke bijdrage aan leveren.

sportstimulering

De sport floorball is uitermate geschikt om jong en oud in beweging te krijgen. Door de laagdrempeligheid qua spel- en speelregels kunnen mensen al snel spelen. Dit versterkt het enthousiasme voor floorball en draagt bij aan de leefstijl van de persoon. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen in staat moet zijn om floorball te kunnen spelen. Dat is de reden dat Floorball Academie Nederland op zoek gaat naar samenwerkingsmogelijkheden in het onderwijs, gemeenten, sportraden en overige instanties die het belang inzien van een leven lang bewegen.