De Floorball Academie investeert op meerdere plekken en met meerdere partners in het concept ‘schoolsport’ om zo een bijdrage te leveren aan het in beweging brengen en te houden van jong en oud. De samenwerking met Zoneparc heeft geresulteerd tot de ontwikkeling van buitenvelden die geschikt zijn om floorball te spelen op het schoolplein. Het product Sepcourt is een multicourt waarop floorball gespeeld wordt en dit is een groot succes.

Donderdag 28 september 2017 is het multicourt bij het Canisius College in Nijmegen geopend waar ook het 1e floorball veld is gerealiseerd. In samenwerking met Zoneparc is er een buiten boarding gerealiseerd waardoor de transfer naar de floorball sport optimaal is. Daarna hebben meerdere scholen voor dit concept gekozen om de kinderen op het schoolplein in aanraking te laten komen met sport & bewegen. Ook internationaal is er aandacht voor deze ontwikkeling en is men geïnteresseerd in de SEPCOURT velden.

Met SEPCOURT is het mogelijk om op iedere verharde ondergrond snel en gemakkelijk een prachtig sportcourt te maken.Deze hoogwaardige onderhoudsarme kunststof, modulaire sportvloer is dempend, drainerend en bijzonder attractief door de aantrekkelijke kleuren. Zoneparc ontwerpt sinds 2001 voor schoolpleinen sportieve en educatieve spellen om zo het schoolplein een verlengstuk van het klaslokaal te maken. Dit sluit volledig aan bij de filosofie van de Floorball Academie om de sport overal te kunnen spelen en daarbij is er aandacht voor sporteducatie.
Wetenschappelijke studies bewijzen dat spelen gelukkig maakt en positieve emoties opwekken.
Daarnaast zijn we veel gelukkiger als we tijd effectief benutten. Samen spelen stimuleert sociale cohesie, wederzijds begrip en samenwerking. Gecombineerd met fysieke inspanning, is spelen een effectief wapen tegen o.a. overgewicht, pestgedrag en vandalisme.

Voor de sport gerelateerde spellen zoals floorball is SEPCOURT ontwikkeld. Vooral scholen waren op zoek naar makkelijk aan te leggen betaalbare, multifunctionele ondergronden die het gehele jaar door bespeelbaar zijn en weinig onderhoud vergen.

Bureau SEP is sinds 2001 de trotse partner van de Zoneparc Foundation, opgericht door Nike:www.zoneparc.nl
Ook is bureau SEP verantwoordelijk voor de ideeën en ontwerpen voor Hopla Holland bv: www.hoplaholland.nl